Accessibility Tools

Image

Διασφάλιση Ποιότητας

Image

Ο στόχος μας

Η αγάπη μας για τις ελιές και η δέσμευσή μας να ακολουθούμε τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας, όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια, θέτουν υψηλές απαιτήσεις τόσο σε εμάς όσο και στο προσωπικό μας.
Ως αποτέλεσμα, επενδύουμε σε εγκαταστάσεις και μηχανήματα, αλλά και σε συστήματα διαχείρισης, προκειμένου να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις πιο απαιτητικές αγορές, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η συσκευασία των προϊόντων μας αποτελεί πάντα απαράβατο κριτήριο για τη διατήρηση της αυθεντικότητας και της φυσικότητας, ενώ γίνεται επίσης με σεβασμό στις σύγχρονες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας.

Η Φιλοσοφία Μας

Με την επωνυμία Αμάλθεια και με το σημερινό νομικό της πρόσωπο, η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 και από τότε λειτουργεί και αναπτύσσεται, βασιζόμενη σε μια βασική αρχή: τον σεβασμό στην παράδοση σε συνδυασμό με την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών και υποδομών.

Ιχνηλασιμότητα

Η ιχνηλασιμότητα για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων γίνεται απαραίτητο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πιστοποιητικά

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής μας ακολουθούν τους αυστηρότερους κανονισμούς και είναι πιστοποιημένες για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Η Φιλοσοφία Μας

Με την επωνυμία Αμάλθεια και με το σημερινό νομικό της πρόσωπο, η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 και από τότε λειτουργεί και αναπτύσσεται, βασιζόμενη σε μια βασική αρχή: τον σεβασμό στην παράδοση σε συνδυασμό με την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών και υποδομών.

Το παραγωγικό μας μοντέλο ξεχωρίζει, καθώς συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε παραδοσιακές συνταγές για την παραγωγή των προϊόντων μας, με αποτέλεσμα αυθεντικές και αναγνωρισμένες γαστρονομικές επιλογές. Παράλληλα η παραγωγική διαδικασία εμπλουτίζεται με όλες εκείνες τις σύγχρονες υποδομές σε μηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισμό καθώς και σε εξειδικευμένο προσωπικό και έτσι είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την άριστη και άψογη τοποθέτηση των προϊόντων, ακόμα και στις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου αλλά και να εγγυηθούμε για την ποιότητά τους καθώς εφαρμόζουμε τα πιο σύγχρονα πρότυπα ποιότητας. Απώτερος στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών, η προστασία τους αλλά και η αναγνώριση και καθιέρωση των προϊόντων μας.

Το ίδιο σκεπτικό διέπει ακόμη και τη διοικητική λειτουργία της επιχείρησης. Η πίστη στην οικογενειακή ιστορία της επιχείρησης, η συνέχιση της παράδοσης που υπαγορεύει το σεβασμό στο προϊόν, στον παραγωγό - προμηθευτή αλλά και στον πελάτη - καταναλωτή, στον εργαζόμενο και στο περιβάλλον είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Διοικητικής Προσέγγισης της εταιρείας μας. Ταυτόχρονα, όμως, η τεχνολογία, η επιστήμη και η σύγχρονη αντίληψη του "επιχειρείν" βρίσκουν την επιχείρησή μας, ως το ισχυρότερο δέλεαρ. Αποτελεί συνειδητή επιλογή και διαχρονική εφαρμοσμένη πρακτική, ένα ποσοστό των εσόδων της εταιρείας να επανεπενδύεται στην επιχείρηση για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της σε ετήσια βάση.

Τώρα, όντας στη δεύτερη γενιά της επιχείρησης, η πίστη μας στο παραπάνω επιχειρηματικό μοντέλο ενισχύεται, καθώς το αποτέλεσμα απέδειξε ότι είναι αρκετά επιτυχημένο, δίνοντας σε ετήσια βάση μια σταθερή ανάπτυξη ακόμη και σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Τέλος, όσον αφορά το μέλλον, αυτό που μπορούμε να διαβεβαιώσουμε είναι ότι η 3η γενιά της επιχείρησης, η οποία τώρα αναπτύσσεται και ετοιμάζεται, θα κληρονομήσει τις ίδιες αρχές σκέψης και δράσης προκειμένου να αναλάβει και να συνεχίσει να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία και είμαστε αισιόδοξοι ότι όλοι θα είναι άξιοι συνεχιστές.

Image

Ιχνηλασιμότητα

Η ιχνηλασιμότητα για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων γίνεται απαραίτητο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα καλά συστήματα ιχνηλασιμότητας προϊόντων συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής και της διανομής μη ασφαλών ή κακής ποιότητας προϊόντων, ελαχιστοποιώντας έτσι το ενδεχόμενο κακής δημοσιότητας, ευθύνης και ανάκλησης. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας διασφαλίζει το μοναδικό αρχείο ταυτότητας δυαδικής σχέσης και παρέχει τα δεδομένα για τους δύο κύριους τύπους ιχνηλασιμότητας:

Ιχνηλασιμότητα προς τα εμπρός (Downstream)

Ξεκινώντας από μια δεδομένη παρτίδα επιτραπέζιων ελιών (παρτίδα) μπορούμε να προσδιορίσουμε όλα τα προϊόντα που παρασκευάζονται από αυτήν, και τους αποδέκτες ή από μια παρτίδα βοηθητικών υλικών συσκευασίας βρίσκουμε όλα τα προϊόντα στα οποία χρησιμοποιούνται αυτά τα υλικά.

Ιχνηλασιμότητα προς τα πίσω (Upstream)

Γνωρίζοντας την παρτίδα του τελικού προϊόντος (παρτίδα) μπορούμε να εντοπίσουμε τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, τα υλικά συσκευασίας και τα βοηθητικά υλικά και τις συνθήκες παραγωγής.

Με τη διασφάλιση του συστήματος ιχνηλασιμότητας η παραγωγή ομαλοποιείται, όλα τα στάδια της παραγωγής προγραμματίζονται και ελέγχονται και όλα τα δεδομένα καταγράφονται.

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζει η εταιρεία μας βασίζεται στο πρότυπο BRC.

Οι έλεγχοι ποιότητας πραγματοποιούνται σε κάθε στάδιο επεξεργασίας των ελιών και είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ταυτότητα της παρτίδας των δειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο.

100%

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής μας ακολουθούν τους αυστηρότερους κανονισμούς και είναι πιστοποιημένες για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Πιστοποιητικά

Image
Image
Image
 
 
mobile